PTinfo

A mozgólépcső menetrendje

2011. március 22. - mestska

A mozgólépcsőkkel kapcsolatban régi szállóige internetes fórumokon, hogy azok közlekedési rendjét még a metróépítéssel együtt határozták meg, és bár azóta az utasforgalom térben és időben egyaránt változott, a mozgólépcsők menetrendje már-már fizikai törvényszerűségként stabil :)

Ez persze nem igaz, én is tudok mondani olyan lépcsőket, ahol változás történt az utóbbi időben. Ugyanakkor tény, hogy sokszor morogtam én is, amikor egy mozgólépcső ment felfelé, miközben odalenn (vagy fordítva, odafenn) kígyózott a sor.

Szemléltető ábra következik :)

Hömpölyög (fotó: gyik.freeblog.hu)

A témával kapcsolatban megkerestem Jangel Mátyást, a BKV forgalmi üzemeltetési és tervezési osztályának vezetését, hátha fel tud világosítani engem erről. 

Az első PTinfon megjelent (a Volánbusz és BKV térképek alkotójával készített) interjú nagy sikernek örvendett annak idején, ha az olvasottságát nézzük, akkor mindenképp. Remélem a most következő is legalább ilyen népszerű lesz. 

 - Pontosan mi is a feladatod a mozgólépcsők kapcsán, hogy kapcsolódsz a mozgólépcsők közlekedéséhez?

A mozgólépcsők üzemeltetési rendjét az utasforgalmi adatok alapján a forgalmi szakterület határozza meg., valamint az utasforgalom mellett az egyes lépcsők irányát, üzemóráját a műszaki használhatóság is befolyásolja. Korábban, pl. egyes szovjet mozgólépcsőket tartósan csak egyik, vagy hegymeneti- vagy lejtmeneti irányban lehetett üzemeltetni. Meghibásodás miatt is szükséges lehet az üzemelés irányának korlátozására, illetve a lejtakna keresztmetszete miatt is (van) lehetséges /előfordul irány-korlátozás: pl. a Batthyány téren a szélső lépcsőkön csak felfelé szabad utasokat szállítani, mert az akna kialakítás olyan, hogy a szélső lépcsőknél a felső szinten nincs meg a szükséges magasság a lépcső „lebukásának” helyén. (Itt eredetileg 3 lépcsőkar volt,a nagy forgalom miatt azok cseréjekor már 4, keskenyebb lépcsőt építettek be.) Az üzemeltetési idő egyrészt befolyásolja a mozgólépcsők áramfogyasztását, másrészt a karbantartási szükségletüket; ez a liftek karbantartásához hasonlóan szigorú hatósági előírás, amit még az ismert BKV-körülmények között is tartani kell.

 - Hol helyezkedik el ez a csoport a BKV szervezetén belül?  

A forgalmi szakterület a metró forgalmi főmérnökség része, míg a műszaki szakterület az alagútfenntartási területhez tartozik.

 - Melyik mozgólépcsők tartoznak hozzátok, csak a metróhoz közvetlenül kapcsolódóak, vagy az aluljáróban lévők is?  

A BKV üzemelteti általában a metróállomások közelében lévő mozgólépcsőket is (például a Nyugati pályaudvarnál a vasúti vágányokhoz menő lépcsőket, de az új Köki létesítménynél a nem szorosan a metróhoz tartozó lépcsők már nem kerülnek a BKV üzemeltetésébe – legalábbis a jelenleg ismert tervek szerint.

 - Hallhatnánk pár statisztikát, rekordot? Hány mozgólépcsőért feleltek, melyik a leghosszabb, melyik a legrövidebb, melyik szállítja a legtöbb utast, stb…?  

A BKV kezelésében, jelenleg 106 db, különböző emelőmagasságú lépcső van. K-Ny-i vonalon Moszkva tér, 38,6 m, a Stadionok, 3,1 m. É-D-i vonalon Kálvin tér, 24,4 m, a Deák téri aluljáróba vezető lépcső 3,6 m. Elméleti utasszállítás a lépcső haladási sebességétől függ, ez az érték a régebbi típusoknál, 16200 fő/óra. A gyakorlatban ez a szám fele, harmada az elméleti értéknek, a budapesti utazási szokások miatt. (Ma már nem állnak oly szorosan egymáshoz az emberek, mint 1970-ben.)

 - Rendszeresen felmerül, hogy a mozgólépcsők nem követik le az utasforgalmat, és a menetrendjük még a hetvenes évekből származik. Igaz ez?

Azért az ilyen sarkos megfogalmazás nem teljesen igaz. A metró mozgólépcső menetrendek felülvizsgálata a BKV 2007. évi szervezeti változását követően megtörtént. A metró menetrendek való igaz, hogy több, mint 10 év után, a 2008. évi paraméterkönyvi változáskor módosultak, így a mozgólépcsők közlekedési rendje is ekkor változott jelentősen. Ezt követően mind az észrevételek hatására (akár a közérdekű bejelentések, akár a topikon megjelentek), mind az utasforgalmi-vizsgálatokra, ellenőrzésekre tekintettel történtek finomítások a menetrendekben. Megjelent az iskolaszünethez kötődő, a pénteki napokra érvényes mozgólépcső menetrend, valamint ledöntésre került többek között a Batthyány téri „délután csak 3+1 lehet” fétis. Természetesen anyagi okokból nem lehet mindenütt mindig minden mozgólépcsőt egyszerre járatni, így előfordulnak –jellemzően nem szabályosan – torlódások. összességében bővült a lépcsők működési ideje, legnagyobb mértékben a Deák Ferenc téren a két metróvonalat összekötő irányban.  

Mozgólépcső menetrend minta

- Átlagosan milyen sűrűn változik egy-egy mozgólépcső menetrendje? Évente, ötévente?

A változás helyszíntől is függ; az utóbbi évek tapasztalatai azt mondják, hogy van, ahol egy éven belül is be kell avatkozni. Az utazási szokások azonban globálisan 2-4 éves időszakokban is csak kismértékben változnak (kivéve persze, ha valahol forgalomkeltő létesítményt adnak át, vagy megváltozik a munkarend a Kossuth téri közintézményekben), és a rendszernek is van bizonyos tartaléka; azaz 10%-os változásért nem feltétlen kell minden esetben új lépcsőt indítani. De pl. a Klinikáknál az egyetemi tanórák időrendjének változása már indukálhat változást.

- Melyik lépcső az, aminek a legrégebben változott a közlekedési rendje?

Itt inkább állomásról érdemes beszélni; talán a már említett Klinikák, illetve a Nyugati téren pl. a pályaudvari lépcső – Ez utóbbinak a szabályozása a forgalmi ügyeletes hatáskörébe tartozik –az utasforgalom függvényében

- Az utasforgalmi felméréseket ti rendelitek meg, vagy általános utasforgalom-felvétel következtében történik mindez? Publikusak ezek az adatok?

Az utasforgalmi felvételek egy részét a BKV saját dolgozói készítik el. Ezek azonban nem tudnak teljes körűek lenni, hiszen egy metróvonal egy napját megbízhatóan többszáz munkatárssal lehetne felvenni. Egy adott állomás mozgólépcsőinek reggeli csúcsidőszaki forgalmát azonban 2-3 számlálóval is meg lehet figyelni.

- Az utasforgalmi adatok alapján melyik lépcsők a legterheltebbek?

Nagy forgalmat bonyolítnak le a Moszkva tér, Batthyány tér, Blaha Lujza tér, Nyugati tér lépcsői és a Deák téren az összekötő lépcsők.  

Le- és felszálló utasok száma az egyes állomásokon (némelyik gyanús)

- Ha megvan az utasforgalmi adatok, hogyan igazítjátok ehhez a mozgólépcső menetrendet? Mennyi az átlagos vagy maximális várakozási idő, amivel számoltok?

Igazi statisztikai modellezésről a metró megindulásához készített tervezési időszakot kivéve nem tudok. (Persze ettől még lehet, hogy volt.) A mért utasszám és az órás szállítóképesség hányadosa az csak egy alap-viszonyszám. Lejtmenetnél még nagyjából igaz is lehet, ha közel egyenletes intenzitással érkeznek az állomásra az utasok (például a Blaha Lujza térnél, vagy a Klinikáknál). A hegymenetnél figyelembe kell venni, hogy milyen gyakorisággal érkeznek a szerelvények, és az egy szerelvényről leszálló utasok számára a következő vonatig elegendő-e a szállítókapacitás ahhoz, hogy elhagyhassák az állomást. A várakozási idők esetében nincs leírt norma sem megrendelői oldalon, sem szakmai oldalon. A közúti gyalogos jelzőlámpákból kiindulva – ahol ugye jellemző a 75-90-120 másodperces periódusidő - úgy gondolom, hogy ha a mozgólépcső irányába tartva 15-25 másodpercet nem haladja meg az alsó elosztócsarnokból, vagy lefelé menet a bejárattól a lépcsőre lépésig eltelő idő, akkor megfelelő a kapacitás. Természetesen előfordulhat olyan együttes érkezése a két irányban éppen „lemaradó” szerelvényeknek, hogy a sor hosszabb lesz. Ha azonban ez nem rendszeres, igazából nincs mit tenni vele; arra nincs anyagi fedezet, hogy minden lépcső mindig járjon.  

- Nem sok ez a 15-25 másodperc tömegben álldogálás? Jó pár éve kaptam a BKV-tól olyan választ, hogy a Deák téri rövid mozgólépcsőknél elfogadott a 10-15 másodperces várakozás. (Itt is változott a mozgólépcső menetrendje közben)

A 15-25 másodperc ácsorgás, vagy lassú haladás persze soknak tűnhet. Ha jól emlékszem a Blaha Lujza téri lépcsőnél kb. 5 ezer forint egy üzemóra üzemeltetési költsége. A Deák téri lépcsőknél az igényvezérelt indulás jelentené a jó megoldást; ha szükséges mindig mehetne, és összességében valószínűleg kevesebb üzemórában járna, mint most.

Ténylegesen, több egymást követő napon elemeztük a forgalmat. Többek között ez vezetett az üzemidők módosításához, a Batyi, Moszkva tér délutáni felülvizsgálatához, amit a teljes körben elvégzett utasszámlálások nagyrészben meg is erősítettek.

 

- Ha változik a metrómenetrend, az magával vonja-e automatikusan a mozgólépcső-rend változását is?  

Nem feltétlen, az előző pontban szereplő értékeket kell figyelembe venni. Befolyásoló lehet a két irányból történő együttes érkezés, vagy egy ritkább követésre való áttérésnél pl. az egy szerelvényről leszálló több utas. (Persze ez fordítva is igaz, ha sűrűbben jönnek a szerelvények, valószínű, hogy egy szerelvényről kevesebb leszálló lesz.)

Az egyik állomás forgalma és a hozzá tartozó mozgólépcső menetrend

- Este vagy hajnalban nem érné meg a lépcsőket csak akkor elindítani, ha utas lép rájuk? Mennyivel csökkenthető így az energiafelhasználás? Kisebb forgalmú állomásokon biztos beválna, nem?  

A régebbi mozgólépcsők konstrukciós kialakításánál ez nem megoldható. Két állapot van, vagy megy, vagy áll. A 70-es években, még nem volt szempont az energiatakarékosság. Jelenleg is folyik a hajtásrendszer korszerűsítése, de nem a teljes leállás, hanem a csökkentett sebességgel való közlekedtetés, irányában.

- Van-e valami cím, ahova beírhatják a mozgólépcső menetrenddel kapcsolatos véleményeket az utasok, vagy marad az általános bkv panaszcím?  

A mozgólépcső üzemeltetésével kapcsolatos javaslatokat is a BKV ügyfélszolgálatához célszerű eljuttatni, illetve valószínű ezt a kérdést is majd egyetemesen átveszi a BKK.

- A tavalyi év elején a BKV sztrájktól kezdődően hónapokig nem ment a Batyin az egyik lépcső, az Építős blog még posztolt is róla. Mi történt? Sokszor járok arra, de soha nem láttam, hogy dolgozott volna valaki, leszámítva az újraindítás napját.

Egy nagyértékű alkatrész hibásodott meg, amelyet a gyártó is csak rendelésre, hosszabb átfutási idővel tudott szállítani.

- A tervszerű karbantartásnak egy-egy lépcső esetén mi a rendje? Milyen időszakonként állítjátok le a lépcsőket, és mit néztek, mit cseréltek ilyenkor?

Ütemezett karbantartás folyik, adott lépcsőtípus gyári karbantartás technológiája, illetve a már kialakult gyakorlat szerint. Hogy mikor, melyik egységet kell karbantartani, ez függ a technológiától, illetve a mozgólépcső korától. Karbantartásnál nincsenek előre betervezve alkatrészcserék, csak a meghibásodott darabokat cserélik, valamint különféle beállításokat ellenőriznek, vizsgálatokat végeznek. Ami tervezett az a különböző folyadékok cseréje, pl. fékfolyadék, hajtómű olaj, stb, valamint surlódás, kopás csökkentés (kenés). 4 – 6 évente, a futásteljesitmény függvényében sor kerül nagyobb javításokra is, ahol az üzemeltetés során elkopott, meghibásodott alkatrészeket újra, vagy felújítottra cserélik.

Mi a helyzet a jobbra állással? Személyes tapasztalatom, hogy mióta a táblákat kihelyeztétek, azóta sokkal jobban működik ez a dolog. Várható előbb-utóbb, hogy egy párhuzamos mozgó és álló sor kialakul mindig?  

Ebben nagy szerepe van az utasok tájékoztatásának, felvilágosításának, ami nem csak a metróállomásokon lehet megtenni. Ha az emberek jobban figyelnek egymásra, kialakulhat egy kényelmesebb, kellemesebb utazási kultúra a mozgólépcsőkön is. A mozgólépcső egyenletes terhelése szempontjából azonban az lenne az ideális, ha minden kocsin két ember állna.

- Melyik hagyományos lépcső mellett-helyett láthatnak az utasok legközelebb mozgólépcsőt? Lesz a kéreg alatti szakaszok esetén is valamikor mozgólépcső?

Erre a jelenlegi helyzetben sajnos még közelítő választ sem tudok adni. A 3-as metróvonal rekonstrukciója már sokáig nem halasztható. Kérdés, hogy a büdzséből futja-e az akadálymentesítésre, vagy a kéreg alatti állomásokon mozgólépcsők elhelyezésére. A tervek szerint a felújítás során sor kerül az akadálymentesítésre is, lesznek új mozgólépcsők, a jelenleg mozgólépcső nélküli állomásokon. A meglévő állomásokon sok helyen modernebb lépcsők kerülnek beépítésre. Minden állomáson lesz felvonó. (Reméljük nem úgy, mint ahogy a K-Ny-i felújításnal is meg nem valósult!)

A bejegyzés trackback címe:

https://cities.blog.hu/api/trackback/id/tr892760433

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Comandante en Jefe · http://local.blog.hu/ 2011.03.22. 07:55:39

szerkesztési hiba: "Az utasforgalmi felméréseket ti rendelitek meg, vagy általános utasforgalom-felvétel következtében történik mindez? Publikusak ezek az adatok?" nincs kérdésként kiemelve.

mestska · http://cities.blog.hu 2011.03.22. 08:00:03

@Comandante en Jefe:

köszi, azért remélhetőleg nem csak ennyi a véleményed a témáról :)

Comandante en Jefe · http://local.blog.hu/ 2011.03.22. 08:04:57

Amúgy köszi az interjút mindkét félnek - asszem régóta érett a téma...

Comandante en Jefe · http://local.blog.hu/ 2011.03.22. 08:05:29

@mestska:
Nem, de mit írjak, amit nem tudsz úgyis már rég? :)

mestska · http://cities.blog.hu 2011.03.22. 08:29:36

@Comandante en Jefe:

ne nekem írd, hanem az interjúalanynak :)

LoviGabi 2011.03.22. 08:38:33

Szépen összeszedett poszt, gratula! Amúgy ennyit még én sem tudtam meg a mozgólépcsőkről, mint most, más kérdés hogy minket járművezetőket ez annyira még nem is érint; max. ha meghibásodás adódik egy mozgólépcsős mélyállomáson (pl. ha adott állomáson nem lehet egy lépcsőt sem hegymenetben üzemeltetni, akkor azt le kell zárni és vonatokkal kell elvinni onnan az utasokat)
A <i>"Le- és felszálló utasok száma az egyes állomásokon (némelyik gyanús)"</i> melyik része az? Bár én csak az M3-at látom át, esetleg a Városkapunál és a Népligetnél (a két VOLÁN pályaudvaros) van időszakonként sok fel-és leszálló; ja és amikor UTE vagy FTC meccs van ;) reggelente viszont a két végállomás is megérdemel egy nagyobb kék foltot, szerintem.

spontan · http://erdekessegek.info 2011.03.22. 09:12:46

Érdekes volt az interjú. A legjobban az tetszett, hogy a jelek szerint a netes fórumokat is követik ("az észrevételek hatására (akár a közérdekű bejelentések, akár a topikon megjelentek)"). Jó lenne, ha minden közérdekű szolgáltatónál ez lenne az alap, hogy nem csak a bejövő levelekre várnának, hanem aktívan követnék, hogy mit ír a neten a nép.

A témáról még eszembe jut ez a videó, ahol meghülyül a lépcső, és egymásra zuhannak az emberek: erdekessegek.info/ilyen-amikor-megvadul-a-mozgolepcso-47.html

Remélhetőleg a mi lépcsőinkben van valami biztonsági elem, hogy ilyen ne történhessen meg.

xszolixxx 2011.03.22. 09:12:47

A Margit hídi HÉV megálló mozgólépcsője kié?
Mert kb. fél éve nem megy. Illetve ez nem igaz egyszer kb. 3 napig működött.
Most jól elbarikádozták, és kint van egy tábla hogy valami május közepéig karbantartják (2 hónap).
Hát nem egy kapkodós idegbeteg banda

LoviGabi 2011.03.22. 09:18:48

@spontan: találtam egy másikat is: www.youtube.com/watch?v=MzRDWSYegNM&feature=fvwrel&hd=1
(mondjuk ez eléggé túlterheltnek tűnik :o )
A mieinkben azért van ilyen sebességfigyelős védelem, ha jól tudom.

spontan · http://erdekessegek.info 2011.03.22. 09:23:44

@LoviGabi: ez furcsa, ha a nyugati mozgólépcsőkben nincs ilyen, a mienkben pedig van. Ennyivel előbbre tartanánk?

Vagy a videók éppen azt mutatják, amikor a védelmi rendszer mond csődöt?

Unbiased 2011.03.22. 09:34:28

A jobbra állásról: szerintem ezt csak a lefelé haladókra vonatkozóan kellene propagálni, ahol nagyjából egyenletes az igénybe vétel. A felfelé haladóknak sokszor azért kell többet várakozni, mert indokolatlanul libasorba állnak az utasok egy-egy szerelvény beérkezése után. Amúgyis olvashattuk, hogy egy kocsin lehetőleg két utas álljon.

arabiata · http://qtqt.blog.hu 2011.03.22. 09:51:02

Nem gondoltam volna, hogy 5000 forint egy üzemóra költsége. Az ehhez hasonló adatok ismeretében talán nem szidnánk annyit a BKV-t.
Fel sem merül az emberekben, hogy a rengeteg beöntött pénzből mennyi a valós üzemelteési ktg.

mqqq 2011.03.22. 10:40:44

@arabiata: Nem is kell ismerni ezeket az adatokat, Magyarország pont attól szép (nem), hogy mindenki úgy okos minden területen, hogy közben fingja nincs az adott szakmáról.

Joebacsi70 2011.03.22. 10:43:26

Basszus, oldalakon keresztül osztani a semmit !!! Na, az ilyen és hasonló "tanulmányokért" fizetik ki a nagy pénzeket.
A magyar nép egészsége érdekében mozgólépcső leáll, emberek lépcsőznek, gyalogolnak, okosan. Probléma megoldva.

liftes 2011.03.22. 10:47:50

@spontan: Talán tengelytörés lehet. A fék így nem tudja megállítani a lépcső kocsik lefelé „csúszását”
Óriási szerencse, hogy nem gyorsult fel a szalag és el tudták rángatni az embereket.
Úgy tudom, a közelmúltban ilyen, konstrukciós hibából adódó probléma nálunk is volt. Szerencsére itt nem volt sérülés.
A 3-as vonalon a lépcsők cseréje, nagyon nagy üzlet. Biztos meg fognak jelenni „éhes” emberek a projekt árnyékában és így ez elég drága beruházás lesz.

asdf 2011.03.22. 10:57:06

Azon filozom, hogy a mozgolepcsoknel meg senkinek nem jutott eszebe, hogy a lefele iranyba meno lepcso (rajta az utasokkal, akik a gravitaciobol adodoan viszik lefele a lepcsot) visszataplal a felfele meno mozgolepcsobe? Vagy igy van, es csak nem tudunk rola? ;)
(abba meg inkabb nem is megyek bele, hogy a bkv havi koltsegveteseben egy mozgolepcso 5k huf/ora uzemeltetesi koltsege milyen hatalmas osszeget kepviselhet)

peetmaster · http://nemdohanyzom.blog.hu 2011.03.22. 11:23:44

@Unbiased: nem, nemcsak. Lefelé futni, sietni veszélyesebb amúgy is :)
Felfelé tartanak fel sokunkat a lassúak. Lefelé nem mindig sietek amúgy sem, épp óvatosságból.

liftes 2011.03.22. 11:25:43

@asdf:
De gondoltak, csak meg kell fizetni :-)
A régi lépcsőknél, azért elég bonyolult ezt a rendszert beépíteni. Ez igazából a cserelépcsőknél lenne megoldás. Elég sok minden csatlakozó berendezést kell beépíteni, és így nagyon költséges beruházás.
De biztos van az a pénz, amiért ezt is beépítik a lépcsőkbe :-)
A lifteknél már néha alkalmazzák (kell a fogékony megrendelő és az alkalmas hálózat) is a visszatáplálást, nem csak el diszcipálják a keletkező energiát.

LoviGabi 2011.03.22. 11:32:47

@Tuvalu: valóban, a karbantartás miatt leállított lépcsőre mentek rá szabálytalanul; s nem az üzemelő lépcső indult meg 50-el...
/még ha mondjuk esetleg tényleg be kellett volna húzni a féket a szerelés alatt álló lépcsőn, ez akkor is picit csúsztatás/

Gery.Greyhound · http://greyhound.blog.hu 2011.03.22. 11:56:24

@peetmaster: A felfelémenetre viszont már a metróra való felszálláskor fel lehet készülni. Van 5-6 metrómegálló amin gyakrabban megfordulok, ott fejből tudom, hogy hova szálljak hogy leszálláskor én legyek a legközelebb a mozgólépcsőhöz (pl KöKi felé menet Nyugati: 2. kocsi vége, Kálvin tér: 4. kocsi, stb) - így csak akkor van esély hogy feltartsanak, ha pont egyszerre szemből is érkezik egy szerelvény, de azért ez ritkán esik így egybe.

Unbiased 2011.03.22. 12:00:53

@peetmaster: Ha jól értem, akkor néhány siető fiatalember miatt csökkentsük felére a felfelé vivő mozgólépcső kapacitását?

Tuvalu 2011.03.22. 12:08:21

@LoviGabi: Igazad van. Elsőre nem gondoltam bele, hogy valóban megvan ez a különbség, hogy a magyar esetnél nem üzemelő, hanem karbantartott lépcső volt a baleset helye.

purga · http://horrormirror.blog.hu 2011.03.22. 12:11:19

@Joebacsi70: te mindennap felmásznál a moszkva téri 38,6 méteres lépcsőn? :P Ja és a nyugdíjasokra nem gondolsz? esetleg a kisgyerekekre? Vagy ez csak poén akart lenni?

Amúgy a poszt pazar, érdekes. Köszi.

68nyara 2011.03.22. 12:41:16

Ez a jobbra állás dolog nekem necces (ugyan én jobbra állok ha tudok). Lefelé menet elég érdekes jelenség amikor a lépcső megáll hirtelen, akkor a bal oldalon lefelé siető koma repülő üzemmódra vált. Volt szerencsém látni ilyet. Mondjuk ott más érintett nem volt, de mi van ha ilyenkor mondjuk öreg nénét is viszi magával lendületből? Szerintem ez elég veszélyes dolog, nem is értem teljesen miért propagálják ennyire. Felfelé még csak-csak.

Arról nem is beszélve, hogy pl. gyerekkel kicsit nehéz megvalósítani, márpedig egy-két nagyon sietős figura mindig van, aki gangol lefelé ezerrel.

Yooha · http://indafoto.hu/yooha/lego_architecture 2011.03.22. 12:47:16

Hát sose gondoltam, hogy van ember, akinek ez a munkája :) Köszi az interjút!

68nyara 2011.03.22. 12:50:43

Ja az interjú teljesen korrekt. Így tovább...:-) Mondjuk témának nem lehetne a "miért állnak a Metropol osztogatók a lépcső elé reggel a csúcsban" kérdést feszegetni? Olyan jó, amikor feltartják a Deákon a sort, a hátul jövők meg torlódnak szépen egymásra. :-)

1116001 2011.03.22. 13:10:22

@Unbiased:
Pl Helsinkiben kínosan ügyelnek erre, még sincs tömegbunyó és kígyózó sorok. Közlekedési kultúra kérdése az egész.

Almaspite 2011.03.22. 13:21:59

Emlékszem, Szentpéterváron kb. 100 méter mélyen van a legmélyebb megálló. Legalább öt percig mentünk lefelé. Kihajoltam még fent a korlát fölé, lenéztem és esküszöm, nem látszott az alja, mert olyan hosszú volt, hogy a végtelenben találkoztak a párhuzamosok!

rushman 2011.03.22. 13:25:08

"arra nincs anyagi fedezet, hogy minden lépcső mindig járjon."

"lesznek új mozgólépcsők, a jelenleg mozgólépcső nélküli állomásokon."

Csak én érzem ellentmondásosnak a dolgot? Drága folyamatosan üzemeltetni, de máshova is új mozgólépcsőket akarnak? Bár én könnyen beszélek, fiatalon nem okoz gondot megmászni a Moszkva téri lépcsőt sem.

Persze lehetnek az új lépcsők modernek, alacsony üzemeltetési költségekkel, és feleslegesen/kihasználatlanul valóban hülyeség járatni a mozgólépcsőt, de akkor miért nem elsődleges cél az elavultakat modernre cserélni?
Biztos van valami jó magyarázat arra, hogy miért költünk még több pénzt azért, hogy még többet költhessünk fenntartásra, de sajnos nekem ez már meghaladja az értelmi képességeimet. Még szerencse, hogy nem én hozom a döntéseket. Még a végén csődbe vinném a BKV-t. :)

@asdf:
Az energiavisszatáplálás jó ötlet, még piezoelektromos lépcsőket is el tudnék képzelni.

Shadwell 2011.03.22. 13:45:18

Prágában mindenki jobbra áll, és működik a dolog. Mert az fenti véleményekkel szemben nem csökken a kapacítása, hanem nő. Prágában azt látod, hogy jobb oldalon álnak az emberek, bal oldalon szépem sorban mindenki lépcsőzik felfelé, ha csak nincs egy fejletlenebb IQ-val megáldott pl. magyar turista aki fogalom nélkül viteti magát a rendszerrel... :) mint pl. én, az első alkalommal...

nemethv · http://backtotheukblog.wordpress.com 2011.03.22. 13:48:20

re: Batyin elromlott mozgolépcso egyedi alkatrészre várt: szerintem az teljesen rendben van, hogy nem mukodik valami mert a rendszer ugy van kialakitva hogy sokaig tart elkesziteni az alkatreszt - vele jaroja a dolgoknak, de ha ezt kitennék egy táblácskára hogy 'bocs de ezért nem megy, elnézest, stb', az sok utasnak legalabb azt az erzest adná hogy nem lógnak a dolgozók (hiszen o csak azt latja h a lepcso áll de senki nem foglalkozik vele).

ps. jo cikk/interju, koszi! :)

nemethv · http://backtotheukblog.wordpress.com 2011.03.22. 13:49:23

@Shadwell: nalunk is onnan tudni h ki a turista aki megáll a bal oldalon :) [London]

Akvyr 2011.03.22. 13:49:45

Pont a múltkor anyáztak hangosan a tömegben, hogy miért nem megy minden lépcső, és haverommal elkezdtünk agyalni mennyi lehet egy napi üzem költség, én asszem 10-15e ft-ra tippeltem. Durva ez az 5000/h.

Girhes Joe 2011.03.22. 13:54:11

@Unbiased:
Nem jól érted, mert két különböző üzemmódról van szó:
1. Amikor tömeg van, akkor nyilvánvalóan minél sűrűbben kell állni mindkét oldalon, ilyenkor a sietésnek úgysincs sok értelme, hisz már a lépcsőre lépés előtt is sorban állsz.
2. Amikor nincs tömeg, akkor meg elegendő kapacitást ad a jobb oldal is, bal oldalon meg lehet gyalogolni.

Nyilván ehhez egy olyan adottság kell, ami a magyar emberekben úgy tűnik, ritka: észnek hívják. Menj el Németországba, és nézd meg, hogy ott milyen olajozottan működik ez a rendszer: soha nem lökik föl az embert ha tömeg van, de nem is állják el a csak balra állni hajlandó mamikák az utat, ha nincs tömeg.

68nyara: nyilván ész kell ahhoz is, hogy aki gyalogol lefelé, az is kapaszkodjon azért közben a gumikorlátba...

Girhes Joe 2011.03.22. 14:01:12

@xszolixxx:
A Batyin a villamosmegállóhoz vezető aluljárókijáratban meg van egy lépcső, ami valószínűleg BKV üzemeltetésű, de annak a villanykapcsolója a világ legkifinomultabb véletlenszám-generátorára van rákapcsolva. Ugyebár nem tudhatod előre, hogy működik-e, mert csak akkor indul el, ha odamegy egy utas (erre fejlesztették ki a hi-tech Nyugaton az ún. lámpát, ami mutatja, hogy üzemel-e egy lépcső), viszont hogy elindul-e, az tökéletesen lutri, hónaptól, héttől, naptól, napszaktól teljesen független.

robian 2011.03.22. 14:08:58

10 éve bringával járok, azóta nem bkv-ztam, de hiánypótló és rendkívül érdekes post volt. köszi szépen

Fedup Sári 2011.03.22. 14:11:35

Azt hiszem valamennyire ide tartozik az a kérdés, hogy a békávé mikor fogja végre feladni azt a gyakorlatát, hogy a mozgólépcsőről való lelépéskor, a menekülési utat elállva ellenőrzik a jegyeket, balesetveszélyes helyzetet hozva ezzel létre. Annyi mondható el mentségükre, hogy általában bemondják, hogy ellenőrzés lesz, de ez persze hatástalan annál, aki
- külföldi
- nagyothall
- zenét hallgat
- nincs jegye.
Ráadásul a Keletinél mindig félrevezetik az utazóközönséget az ellenőrzés helyével kapcsolatban, azt mondják be ugyanis, hogy a kijáratnál lesz ellenőrzés, de ehelyett az első mozgólépcsőről való lelépésnél szokták elállni az utat, ahonnan a kijárat még egy 180 fokos kanyarral és egy második mozgólépcsővel odébb van.

freemind93 2011.03.22. 14:21:51

@1116001: Londont is lehetne emliteni a temaban, bar aki jart mar, szamara szerintem ez kb. evidens.

en tamogatom, otthon is szolok a mozgolepcson a rossz savban henyeloknek, h engedjenek mar at.

a kapaciatas csokkentesessel kapcsolatban az interju is emliti, hogy alapvetoen kulturalis kerdesrol van szo, a jobbra allastol fuggetlenul ma mar nem allnak szorosan az emberek. ergo a 2/kocsi amugy sincs meg. ha pedig tenyleg tomve van a lepcso, nem ferni, szerintem senki sem fogja zokon venni, ha nem szaguldozhat a elso savban.

freemind93 2011.03.22. 14:23:52

@Fedup Sári: mondjuk az utobbi idoben pozitiv valtozas volt a bejaratnal ellenorzes. nem is ertem, hogy kezdtek el alkalmazni, hiszen VAN ERTELME. tobbet hoz, kevesbe kellemetlen, nem a mozgolepcso vegen alljak el az utat, stb.

Shadwell 2011.03.22. 14:25:09

@Fedup Sári: Igen, igen! Ezt már én is mondogatom egy ideje. Meg azt is, hogy miért kell nekem napi rendszerességgel interakcióba kerülnöm olyan emberekkel, akiket csak egy karszalag különböztet meg egy hajléktalantól. Minimum egy szép egyenruhát, fehér gallért és fehér kesztyűt elvárnék... ja meg egy "jónapot" és "További kellemes utazást". Egy "Köszönjük, hogy a mi szolgáltatásunkat választotta" már scifi lenne...

freemind93 2011.03.22. 14:28:29

@rushman: nem azt mondta, hogy nincs penz esetenkent uzemeltetni az osszes mozgolepcsot. annyit mondott, hogy alkalmazkodnak a forgalomhoz. ebbol pedig szarmazhatnak surlodasok, pl fel percet kell varnod, es mar haborogsz is hogy 'mer nem megy a 4.

nem is ertem, mit gondoltal ellentmondasnak. nem szorjuk a pent, megis kapacitast bovitunk?

freemind93 2011.03.22. 14:34:31

@Shadwell: ha van energiam, probalom bevelni oket, de a bkv ellenorok egy latvanyos resze tenyleg valogatott paraszt. (elnezest, foldmuvesek).

komolyan, nem tudom mi a jobb, ha beszelnek angolul (innentol asszem az okfejtes kepzeletbeli sikon mozog), vagy ha nem. mondjuk a bunkosag nyelvtol fuggetlenul is atjon.

tompus 2011.03.22. 14:38:59

Az igaz, hogy a mozgólépcső vagy csak megy vagy csak áll, de azért nem nagy tudomány egy érzékelőt beszerelni, ami utasra kapcsolna be. Így csökkenthető lenne a felesleges futások száma. Pár milláért szívesen megszakértem a témát. :-) Újabb pár misiért akár be is szerelem a bonyolult eszközt.
Meg kíváncsi lennék arra, hogy mi a fene tart egy mozgólépcső karbantartásában 2 hónapig. Ennyi idő alatt én körömreszelővel kifaragok egy vadonat újat.

algi 2011.03.22. 14:47:50

Nem értem, hogy miért kell rohanókról, meg félkapacitásról beszélni. Ez egy lépcső, amin lehet normális gyalogló tempóban haladni. Nem muszáj megállni. Ha a baloldali sor normális gyalogtempóban haladna, akkor máris nem feleződne, hanem éppenhogy növekedne a kapacitás. A metróban utazóknak a fele csak-csak képes lépcsőt mászni, nem hiszem, hogy a metrón utazók több mint fele nyugdíjas, meg gyerekes anyuka, meg mozgáskorlátozott lenne.

freemind93 2011.03.22. 14:49:43

@tompus: csak kerdezem, ertesz a temahoz?

szamomra elfogadhato magyrazat, hogy a 70-es evek technikajat nem ki-be kapcsolgatasra terveztek, es nem az erzekelovel van a gond, hanem az inditas-megallassal.

algi 2011.03.22. 14:55:42

@freemind93: Ezek szerint nincs ki-bekapcsológomb? Én mindig úgy képzeltem, hogy manuálisan is el lehet indítani, meg le lehet állítani mindegyiket egy gombnyomással.

freemind93 2011.03.22. 14:58:26

@algi: a szamitogephez is van ki es bekapcsolo gomb, megsincs rajta erzekelo, hogy akkor induljon csak el, amikor megfogod az egeret :)

csak azt mondom, hogy elfogadhato szamomra az a magyarazat, hogy a 40 eves rendszert nem folyamatos inditas-megallasra terveztek.

- Rendi - 2011.03.22. 15:14:21

@tompus: Nem hinném, hogy az érzékelővel van probléma, hiszen az újabb mozgólépcsők már tudnak automatikusan indulni/megállni. Simán el tudom képzelni, hogy egy több évtizedes szerkezetnek van olyan indítási áramfelvétele, hogy jobban megéri órákig üresen üzemeltetni, mint háromszor bekapcsolni.

"Meg kíváncsi lennék arra, hogy mi a fene tart egy mozgólépcső karbantartásában 2 hónapig. Ennyi idő alatt én körömreszelővel kifaragok egy vadonat újat."

Akkor szerintem kezd is el, és mocskosgazdag leszel.

- Rendi - 2011.03.22. 15:18:23

A cikket pedig köszönjük :]

Egy részt nem teljesen értek:
"a Batthyány téren a szélső lépcsőkön csak felfelé szabad utasokat szállítani, mert az akna kialakítás olyan, hogy a szélső lépcsőknél a felső szinten nincs meg a szükséges magasság a lépcső „lebukásának” helyén."

Ezt hogy is kell érteni? Régen jártam arra, szóval emlékeim se nagyon vannak az állomásról.

Girhes Joe 2011.03.22. 15:34:00

@- Rendi -:
Ez is valami velős magyar előírás lehet. Vagy inkább únyijós ajrókonform szabály, akkor még rosszabb. Mert ugyebár a józan ész azt mondja, hogy ugyanaz az ember lentről fölfele jövet is ugyanolyan magas, mint föntről lefele menet, hacsak nem lép fel valami relativisztikus térelferdülés. Tehát ha egyik irányba beverné a fejét, akkor a másik irányba is be fogja. Akkor meg hogy is van az, hogy lefelé veszélyes, fölfelé meg nem?

nemethv · http://backtotheukblog.wordpress.com 2011.03.22. 16:06:06

@Gergő77: ugyan, nem tudtad h a magyarok a Szíriuszról jottek, es ezert lefele menetben magasabbak mint felfele menetben?! :)

freemind93 2011.03.22. 16:11:22

@Gergő77: esetleg az lehet, hogy a felszallashoz es leszallashoz mas szerkezeti felepites szukseges.

bar nem tudom.

kirby a parancsnok 2011.03.22. 16:11:44

Személy szerint nem értem, hogy az interjúalany által is említett nagy forgalmú állomásokon (Batyi, Moszkva) miért nincs ésszerűbben megoldva az üzemeltetés...
A Moszkván nagyon sokszor csak egyetlen lépcső megy felfelé nagy forgalmú időszakban, és bizony a várakozás nem 15-20 mp...
A Batyin meg remekül működött az a rendszer hogy - ha lentről nézzük - a jobb oldali lépcső volt csak lefele menő és a többi általában felfelé. Namost ezt idiótán sikerült megváltoztatni, hogy a két középső megy lefelé a két szélső meg fölfelé, így pl. a jobb oldali felfelé menőt meg sem lehet közelíteni, mert egymásba gabalyodnak az utasok. Ennek akkor lenne értelme ha jobb oldalról is ugyanannyi utas menne fel mint balról, de mivel csak két megálló van jobbról, így annak a kihasználtsága nevetséges (feltéve ha nem verekszik át magukat az Örs felől jövők) a másik oldali lépcsőnél meg rohadt nagy a várakozási idő. Én nem tudom ezt miért találták ki, de a régi rendszer a laikus számára is egyértelműen jobb volt.

gitáros 2011.03.22. 16:14:06

@Gergő77:
Gondolom, fölfelé _folyamatosan_ viszonylag közel van a fejedhez a plafon (ilyen szituban nekem biztos össze kell húzni magam kissé), de amikor az _eltűnik_, nehéz lenne beleverni a fejed a semmibe... :)

carstep 2011.03.22. 16:31:09

Erdekes a cikk, bar a Ferenciek Teren mar fel eve nem birjak elerni, hogy a ket mozgolepcso mukodjon, amikor 1xre erekezik meg a ket szerelveny, 1 percig 30m sor al alltalaban 9:20 korul

Udv
Sanyi

Girhes Joe 2011.03.22. 16:38:50

@gitáros:
Igen ám, de ha följövetkor folyamatosan közel van a fejedhez a ferde oldalfal, akkor az azt jelenti, hogy eleinte valahol közel kellett, hogy kerüljél hozzá, feltehetően még a lenti indulás közelében, és akkor _ott_ verheted be a fejed. Annyiban lehet persze aszimmetrikus a helyzet, ha a lenti végen nem egy kiálló éllel, hanem folyamatosan "feléd közelítő" fallal találkozol, azonban ha túl magas vagy és nem figyelsz, így is úgy is koppanás lesz belőle.

Ami a nagyobb baj, hogy úgy tűnik, ez valami friss előírás, mert korábban legalább 20 évig használták a Batyin az egyik szélső lépcsőt lefelé üzemmódban (ahogy az imént írta is @kirby a parancsnok). Ezt nyilván nem tették volna, ha annyira nagyon sok baleset lett volna ebből, vagyis egy nem létező veszélyt sikerült most "orvosolni".

Bizi Clop 2011.03.22. 17:00:20

Az interjúból csak egyetlen dolog maradt ki: egyes mozgólépcsőknél miért mozog más sebességgel a gumiszalag, mint maga a lépcső? :)

Pa Lee 2011.03.22. 17:43:12

@freemind93: vajon miért? Valahogy a diplomát szerzett emberek nem törekednek BKV-ellenőri karriere.. Ki szeret emberekkel konfrontálódni, akik eltökélten nem működnek együtt, sőt agresszívek is? Nem kedvesnővérnek való feladat..

nemeza 2011.03.22. 21:37:52

Köszi! Jó poszt! Sok helyen 1-2 ember nem veszi észre magát, de többnyire mindenki arrébb áll szólásra. Sokszor sietek felfelé és lefelé is.
Egyébként felfelé menet szerintem gyorsít, ha a 2 felfelé menő lépcsőből legalább az egyiken lehet lépegetni.

mestska · http://cities.blog.hu 2011.03.22. 21:40:48

@LoviGabi:

szerintem Népliget és Újpest-városkapu megálló forgalma nem jó.

mestska · http://cities.blog.hu 2011.03.22. 21:45:18

@freemind93:

Londonban nagyon vicces (igazi angol), hogy a lépcsőn és a mozgólépcsőn az ellentétes oldalra kell sorolni a felfelé menőknek :)

zsoltibacsi · http://skypesuli.hu/ 2011.03.22. 22:30:45

Nagyon színvonalas bejegyzés! Szerintem a leglassabb kétségtelenül a Moszkva téri eszkalátor :)

theveryguest 2011.03.23. 10:34:36

Nem feltétlen az a baj, hogy csak egy mozgólépcső üzemel irányonként. Ilyenkor mondjuk lehetne azt is csinálni, hogy nem engedünk két metrónyi utast a peronra, hanem a másodiknak beérkező metró szépen megvárja, míg az első utasai eltisztulnak a peronról. Azt hiszem Bécsben így működik.

BPO654 2011.03.23. 23:09:29

"A mozgólépcsőkkel kapcsolatban régi szállóige internetes fórumokon, hogy azok közlekedési rendjét még a metróépítéssel együtt határozták meg, és bár azóta az utasforgalom térben és időben egyaránt változott, a mozgólépcsők menetrendje már-már fizikai törvényszerűségként stabil :)"

Mi a probléma azzal,h anno határozták meg?
Régen többen használták a tömközl.-st mivel kevesebb volt a magánkocsi. Tehát ha akkor a nagyobb tömeget elbírták szállítani, akkor a lépcsőkap. ma is elég... . A bővítésnek pedog sok helyen sokféle akadálya lehet, elsősorban a falakban futó közművek. Ezek átépítése, és plussz lépcső kiépítése külön-külön is drága, nemhogy együtt!

mestska · http://cities.blog.hu 2011.03.23. 23:21:57

@BPO654:

az a baj, hogy az emberek ma nem ugyanabban az időben utaznak, mint 40 éve. A munkakezdés időpontja szétcsúszott, ahogy az esti munkavégzésé is.

BPO654 2011.03.24. 09:38:53

@mestska: Így van, tehát méginkább széthúzódótt időben a vonulásuk a munkába és vissza, tehát nincs szükség kap.bővítésre, ami drága, és a lépcsők azért (is) nem mennek mindig mert spórolnak az áramon ahogy az le is lett írva vhol fentebb. Tehát ott ahol fenntartani sem tudnak, ott bővíteni sem fognak. A M4 éves fenntartása ha kész lesz 2016-18-ra:P, évi 10 Mrd Ft lesz - csak az első szakaszé... .

akkor 2011.03.25. 12:57:56

@mestska: A Keleti pályaudvar is érdekes, hogy kisebb körrel van rajzolva, mint mondjuk a Lehel tér.

mestska · http://cities.blog.hu 2011.03.25. 17:30:35

@BPO654:

de, a gond épp abból van, hogy az utasforgalom időbeni lefolyásának lassú változását nem követi le automatikusan a mozgólépcső-menetrend, hanem fut a változások után. Azaz egyes időszakokban (jellemzően a csúcshoz kapcsolódó peremidőszakokban) az épp működő mozgólépcső kapacitás bővítése vagy épp szűkítése lenne szükséges.

Azaz mondjuk 30 éve reggel 8 előtt ment 4 mozgólépcsővel egy állomáson x ember, 9 -kor meg kettővel 0,2x.
Ma nyolc előtt megy mondjuk 0,9x nég ymozgólépcsőn, kilenckor meg megy 0,5 x két lépcsővel.
Míg harminc éve elvitte a 0,2x forgalmat a két mozgólépcső, addig ma már a 0,5-t nem viszi el.
(az arányok fiktívek, csak magyarázatul szolgálnak)

Háló Őr 2011.03.26. 23:00:07

@Shadwell:
Hát nem is tudom, Prágában nekem más volt a tapasztalatom, több idő volt a felszínre jutni, pont azért, mert egy "sávot" üresen hagytak a gyalogosok.

@Monsanto:
Tényleg elég sok ez az 5000 Ft/óra. Van valakinek infója, h mennyi lehet magának a metrónak pl. egy metrószerelvénynek az óránkénti üzemeltetési költsége? Nagyon érdekelne.

BPO654 2011.03.27. 22:05:40

@Háló Őr: Sok. Az M4 éves fenntartási ktg.-e (I.szakasz: Kelenföld-Keleti) évi 10 Mrd Ft lesz, ezt asszem Tarlós I. mondta.

asdf 2011.04.30. 23:08:10

@Gergő77: szerintem 20 eve meg csak 3 db mozgolepcso volt a batthyanyin, ami szelesebb volt a jelenleginel, es messzebb a faltol.